ที่อยู่ : 294 หมู่ 6 ถนนปากน้ำ ตำบล รูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์: (073) 460 351-3
โทรสาร: (073) 460 359
Email: info@tph.go.th