วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
เข้าสู่ Web Site