การคัดกรองวัณโรค ในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี โดย นพ.สุนทรพจน์ ชูช่วย


การคัดกรองวัณโรค ในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

โดย นพ.สุนทรพจน์ ชูช่วย

แชร์เลย