ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเรือนนอนหอผู้ป่วยในฟื้นฟูสมรรถภาพ A,B,C,D,E จำนวน 5 อาคาร

ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเรือนนอนหอผู้ป่วยในฟื้นฟูสมรรถภาพ A,B,C,D,E จำนวน 5 อาคาร

ราคากลางงานซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเรือนนอนหอผู้ป่วยในฟื้นฟูสมรรถภาพ

แชร์เลย