ประกาศแผนการจ้างซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเรือนนอนหอผู้ป่วยในฟื้นฟูสมรรถภาพ A,B,C,D,E จำนวน 5 อาคาร

ประกาศแผนการจ้างซ่อมแซม้องน้ำาคารเรือนนอนหอผู้ป่วยในฟื้นฟูสมรรถภาพ A.B,C,D,E จำนวน 5 อาคารhttps://tph.go.th/wp2/wp-content/uploads/2019/08/ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมห้องน้ำอาคาร-ABCDE-.pdf

แชร์เลย