เจตจำนงสุจริต

  1. หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนองสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
แชร์เลย