โปรแกรมการฝึกการเจริญสติเพื่อป้องกันการกลับไปเสพซ้ำของผู้ป่วยติดเฮโรอีน (Mindfulness Training Program for Relapse Prevention Skills on Heroine Addictions