ตอนนี้สามารถดูปฏิทินโรงพยาบาลผ่าน so.tph.go.th ได้แล้ว