ตรากระทรวงสาธารณสุข 2562

ยินดีต้อนรับสู่
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ปัตตานี

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ให้บริการตรวจรักษา
ผู้ป่วยยาและสารเสพติด

ทุกชนิด ทุกเพศ ในระบบสมัครใจ  

และระบบบังคับบำบัด

ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

คำถามที่พบได้บ่อย

 • เปิดให้บริการตั้งแต่ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.

  ในวันและเวลาราชการ

  เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  1. บัตรประชาชน
  2. กรณีผู้ป่วยระบบสมัครใจ ควรมีหนังสือส่งตัว (ใบ Refer) จากโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ผ่านการคัดกรองและประเมินจากเจ้าหน้าที่คลินิกยาเสพติดของโรงพยาบาล
  3. ยารักษาโรคประจำตัว
  4. กรณีผู้ป่วยระบบสมัครใจ ต้องเตรียมเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อชุดรับใหม่ 400 บาท ได้แก่ แปรงฟัน ยาสีฟัน แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว รองเท้า เป็นต้น (ซึ่งรายการดังกล่าวไม่สามารถเบิกได้จากสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า)
  5. เงินฝาก (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครอบครัว)
  6. กรณีผู้ป่วยระบบสมัครใจที่ได้รับพิจารณาย้ายไปอยู่ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางเจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์แจ้งท่านให้นำรายการดังต่อไปนี้มาให้กับทางโรงพยาบาล
   1. เสื้อกีฬา จำนวน 3 ตัว
   2. เสื้อโปโลมีปก จำนวน 3 ตัว
   3. กางเกงวอร์มขายาว จำนวน 3 ตัว
   4. กางเกงวอร์มขาสั้น จำนวน 3 ตัว
   5. ชุดละหมาด 1 ชุด (ผ้าโสร่ง หรือชุดโต๊บ)
   6. รองเท้ากีฬา จำนวน 1 คู่
   7. ถุงเท้า จำนวน 3 คู่
  1. อนุญาตให้ญาติเยี่ยมได้เฉพาะวันจันทร์และวันพฤหัสบดี (เวลา 12.30  15.00น.) ครอบครัวละ 30 นาที หากมาเยี่ยมไม่ตรงกับวันเวลาดังกล่าวจะพิจารณาตามความจำเป็น
  2. ให้ญาตินำบัตรเยี่ยมพร้อมบัตรประชาชนและของเยี่ยมมาติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/เจ้าหน้าที่แผนกผู้ป่วยนอก (เจ้าหน้าที่จะออกบัตรญาติเยี่ยมให้ญาติ ณ วันที่ผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดรักษาในรูปแบบผู้ป่วยใน)
  3. อนุญาตให้ญาติเยี่ยมได้เฉพาะบุคคลที่ระบุชื่อในบัตรเยี่ยมเท่านั้น (ไม่เกิน 10 คน) และบุคคลดังกล่าวเป็นญาติผู้ป่วยเท่านั้นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
  4. ของเยี่ยมที่อนุญาตให้นำเข้าเยี่ยมได้เฉพาะผลไม้ที่ไม่ปลอกเปลือกและไม่ผ่าเท่านั้นส่วนอย่างอื่นให้ซื้อที่ร้านค้าของ รพ. เท่านั้น ของเยี่ยมทุกชนิดต้องผ่านการตรวจค้นและได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
  1. Short term(ระยะสั้น) ใช้ระยะเวลาบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ 4 – 6 เดือน
  2. Medium term(ระยะกลาง) ระยะเวลาบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ 6 – 8 เดือน สำหรับสมาชิกที่ไม่ผ่านเกณฑ์การบำบัดฟื้นฟูแบบ Short term
  3. Long term(ระยะยาว) ระยะเวลาบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ 8 – 12 เดือน สำหรับ สมาชิกที่ไม่ผ่านเกณฑ์การบำบัดฟื้นฟูแบบ Medium term

ติดต่อเรา

294 หมู่ 6 ถนนปากน้ำ ตำบล รูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

สอบถาม แนะนำ ข้อเสนอแนะ

อีเมล์