ตรากระทรวงสาธารณสุข 2562

ยินดีต้อนรับสู่
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ปัตตานี

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ให้บริการตรวจรักษา
ผู้ป่วยยาและสารเสพติด

ทุกชนิด ทุกเพศ ในระบบสมัครใจ  

และระบบบังคับบำบัด

ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

คำถามที่พบได้บ่อย

ติดต่อเรา

294 หมู่ 6 ถนนปากน้ำ ตำบล รูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

สอบถาม แนะนำ ข้อเสนอแนะ

อีเมล์