โปรแกรมการบำบัดความคิดเเละพฤติกรรม (CBT)ในผู้ป่วยเฮโรอีนที่มีความยุ่งยากซับซ้อนรูปแบบผู้ป่วยนอก

Best Practice CBT (OPD)

แชร์เลย