‘ในหลวง’ พระราชทานพระฉายาลักษณ์ ‘สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี’

‘ในหลวง’ พระราชทานพระฉายาลักษณ์ ‘สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี’

แชร์เลย