ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงบ้านพัก (แฟลต 1, 2, 3 และ5)