ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

https://tph.go.th/wp2/wp-content/uploads/2020/05/ประกาศ-ราคากลาง.pdf https://tph.go.th/wp2/wp-content/uploads/2020/05/เช่ารถยนต์.pdf

แชร์เลย