มาตรประหยัดพลังงาน ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2566

มาตรการประหยัดพลังงานปี 66 ที่อนุมัติแล้ว

แชร์เลย