ผลการประกวด มหกรรม CQI ประจำปี 2562

อันดับ 1 ได้แก่  “สิทธินี้เพื่อเธอ”

สิทธินี้เพื่อคุณ

อันดับ 2 ได้แก่  “เฉพาะโรคนี้เพื่อเธอ

เฉพาะโรคนี้เพื่อเธอ

อันดับ 3 ได้แก่  “LIFE & LEARN”

Life And Learn

แชร์เลย