สรุปสาระสำคัญ ในเรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง

สรุปสาระสำคัญ ในเรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง…

1.เจ้าของข้อมูล (Data Subject)
2.ผู้ความคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
3.ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor)

Privacy2562

https://drive.google.com/file/d/17SJJyQ6gUSUKexJ8hxd7MkrU4UmfCNga/view

แชร์เลย