(งานวิจัย 2554) พัฒนาแบบประเมินอาการถอนพิษยาของผู้ป่วยยาเสพติดชนิดเฮโรอีนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

พัฒนาแบบประเมินอาการถอนพิษยาของผู้ป่วยยาเสพติดชนิดเฮโรอีนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้

แชร์เลย