“ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง” และ “ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ” ตอน โอกาส 30 วินาที

โอกาส 30 วินาที

แชร์เลย