บุคลิกภาพของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยยาเสพติดตามการรับรู้ของพยาบาล และความคาดหวัง ของผู้บริหารและผู้ป่วย ใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้

2559 3

แชร์เลย