Spread the love
คำถามที่พบบ่อย

F&Q

เวลาเปิดทำการ?

       เปิดให้บริการตั้งแต่ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. ในวันและเวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ระยะเวลาการรักษา/ระเวลาการฟื้นฟูสมรรถภาพ?

      1. Short term(ระยะสั้น) ใช้ระยะเวลาบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ 4 – 6 เดือน

      2. Medium term(ระยะกลาง) ระยะเวลาบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ 6 – 8 เดือน สำหรับสมาชิกที่ไม่ผ่านเกณฑ์การบำบัดฟื้นฟูแบบ Short term

      3. Long term(ระยะยาว) ระยะเวลาบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ 8 – 12 เดือน สำหรับสมาชิกที่ไม่ผ่านเกณฑ์การบำบัดฟื้นฟูแบบ Medium term

ระเบียบการปฏิบัติตัว เมื่อญาติเข้าเยี่ยมผู้ป่วย?

      1.อนุญาตให้ญาติเยี่ยมได้เฉพาะวันจันทร์และวันพฤหัสบดี (เวลา 12.30  15.00น.) ครอบครัวละ 30 นาที หากมาเยี่ยมไม่ตรงกับวันเวลาดังกล่าวจะพิจารณาตามความจำเป็น

       2. ให้ญาตินำบัตรเยี่ยมพร้อมบัตรประชาชนและของเยี่ยมมาติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/เจ้าหน้าที่แผนกผู้ป่วยนอก (เจ้าหน้าที่จะออกบัตรญาติเยี่ยมให้ญาติ ณ วันที่ผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดรักษาในรูปแบบผู้ป่วยใน)

       3. อนุญาตให้ญาติเยี่ยมได้เฉพาะบุคคลที่ระบุชื่อในบัตรเยี่ยมเท่านั้น (ไม่เกิน 10 คน) และบุคคลดังกล่าวเป็นญาติผู้ป่วยเท่านั้นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

       4. ของเยี่ยมที่อนุญาตให้นำเข้าเยี่ยมได้เฉพาะผลไม้ที่ไม่ปลอกเปลือกและไม่ผ่าเท่านั้นส่วนอย่างอื่นให้ซื้อที่ร้านค้าของ รพ. เท่านั้น ของเยี่ยมทุกชนิดต้องผ่านการตรวจค้นและได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

การเตรียมตัวเมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในรูปแบบผู้ป่วยใน?

       1. บัตรประชาชน

        2. กรณีผู้ป่วยระบบสมัครใจ ควรมีหนังสือส่งตัว (ใบ Refer) จากโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ผ่านการคัดกรองและประเมินจากเจ้าหน้าที่คลินิกยาเสพติดของโรงพยาบาล

       3. ยารักษาโรคประจำตัว

       4. กรณีผู้ป่วยระบบสมัครใจ ต้องเตรียมเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อชุดรับใหม่ 400 บาท ได้แก่ แปรงฟัน ยาสีฟัน แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว รองเท้า เป็นต้น (ซึ่งรายการดังกล่าวไม่สามารถเบิกได้จากสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า)

       5. เงินฝาก (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครอบครัว)

       6. กรณีผู้ป่วยระบบสมัครใจที่ได้รับพิจารณาย้ายไปอยู่ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางเจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์แจ้งท่านให้นำรายการดังต่อไปนี้มาให้กับทางโรงพยาบาล

  • เสื้อกีฬา จำนวน 3 ตัว
  • เสื้อโปโลมีปก จำนวน 3 ตัว
  • กางเกงวอร์มขายาว จำนวน 3 ตัว
  • กางเกงวอร์มขาสั้น จำนวน 3 ตัว
  • ชุดละหมาด 1 ชุด (ผ้าโสร่ง หรือชุดโต๊บ)
  • รองเท้ากีฬา จำนวน 1 คู่
  • ถุงเท้า จำนวน 3 คู่