รับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่ง นายช่างเทคนิค Read More »

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ พักษะ สมรรถนะครั้งที่ 2 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พักษะสมรรถนะครั้งที่ 3 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ พักษะ สมรรถนะครั้งที่ 2 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พักษะสมรรถนะครั้งที่ 3 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ พักษะ สมรรถนะครั้งที่ 2 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พักษะสมรรถนะครั้งที่ 3 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ Read More »

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา Read More »