ข่าวกิจกรรม

โครงการมหกรรมวิชาการด้านยาเเละสารเสพติด 3 จังหวัดชายเเดนภาคใต้

เเพทย์หญิงนริศรา งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมวิชาการด้านยาเเละสารเสพติด 3 จังหวัดชายเเดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายแพทย์สุนทรพจน์ ชูช่วย ประธานคณะกรรมการวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการภายใต้กิจกรรมบรรยายสถานการณ์ยาเสพติด การอภิปรายและนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบ oral presentation และ poster เพื่อให้เครือข่ายมีการแลกเปลี่ยนความรู้และเพิ่มพลังในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในวันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมขวัญจุฑา 1 โรงเเรมปาร์ค อินทาวน์ ปัตตานี

โครงการมหกรรมวิชาการด้านยาเเละสารเสพติด 3 จังหวัดชายเเดนภาคใต้ Read More »

ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

         นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีเปิดร้านค้าสวัสดิการฯ (@ธัญญ์ตานี Shop) โดยมีแพทย์หญิงนริศรา งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ ร่วมให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำเยี่ยมชมโรงพยาบาลฯ และบรรยายสรุปฯ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี Read More »

จัดนิทรรศการความรู้เรื่องยาเสพติด

แพทย์หญิงนริศรา งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลฯ กล่าวคำประกาศเจตนารมณ์เพื่อรวมพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 ภายใต้คำขวัญ “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 โรงพยาบาลฯ มีการจัดนิทรรศการความรู้เรื่องยาเสพติดและโปสเตอร์รณรงค์ฯ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติ รวมทั้งประชาชนที่มารับบริการ ได้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ณ อาคารผู้ป่วยนอก (OPD) โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

จัดนิทรรศการความรู้เรื่องยาเสพติด Read More »