จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สนามกีฬาในร่มและลานอเนกประสงค์)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สนามกีฬาในร่มและลานอเนกประสงค์) Read More »

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โรงคลุมลานอเนกประสงค์ชั้นเดียว)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โรงคลุมลานอเนกประสงค์ชั้นเดียว) Read More »