SALWANNEE SEEBOO

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา Read More »

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สนามกีฬาในร่มและลานอเนกประสงค์)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สนามกีฬาในร่มและลานอเนกประสงค์) Read More »

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โรงคลุมลานอเนกประสงค์ชั้นเดียว)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โรงคลุมลานอเนกประสงค์ชั้นเดียว) Read More »

ประกาศแพทย์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการเสพติด 2566

ประกาศแพทย์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการเสพติด 2566 Read More »