โครงการมหกรรมวิชาการด้านยาเเละสารเสพติด 3 จังหวัดชายเเดนภาคใต้

Spread the love

เเพทย์หญิงนริศรา งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมวิชาการด้านยาเเละสารเสพติด 3 จังหวัดชายเเดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดยมี นายแพทย์สุนทรพจน์ ชูช่วย ประธานคณะกรรมการวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการภายใต้กิจกรรมบรรยายสถานการณ์ยาเสพติด การอภิปรายและนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบ oral presentation และ poster เพื่อให้เครือข่ายมีการแลกเปลี่ยนความรู้และเพิ่มพลังในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในวันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมขวัญจุฑา 1 โรงเเรมปาร์ค อินทาวน์ ปัตตานี