ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ พักษะ สมรรถนะครั้งที่ 2 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พักษะสมรรถนะครั้งที่ 3 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

Spread the love
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ พักษะ สมรรถนะครั้งที่ 2 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พักษะสมรรถนะครั้งที่ 3 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

Powered By EmbedPress

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *